37 skratiek, ktoré vám uľahčia prácu s Windows

Chcete vedieť ako si môžete výrazne uľahčiť prácu s Windows pomocou klávesnice? Stiahnite si ebook ZDARMA "37 návykových skratiek" a presvedčte sa v praxi ako dokážu klávesové skratky zefektívniť prácu.

Ochrana osobných údajov

Podmienky spracovávania osobných údajov prostredníctvom webovej stránky IT ONLINE www.it-online.sk

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštevníkom web stránok, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (General Data Protection Regulation) – Všeobecné nariadenie Európskej únie na ochranu osobných údajov (ďalej len GDPR), ktoré nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Kto je správca?

Sme spoločnosť Stema.sk s.r.o., IČO: 36786420, so sídlom Romanova 13, 85102, Bratislava, zapísaná v OR SR Bratislava I. Oddiel: Sro Vl.číslo: 46288/B, ktorá prevádzkuje webové stránky www.it-online.sk . Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, to je, určujeme ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, na ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorý nám so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na stránke http://www.it-online.sk/kontakt/ .

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:

  • Budeme spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu.
  • Plníme podľa čl. 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov.
  • Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovávania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte a to z nasledujúcich dôvodov:

  • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.
  • Vedenie účtovníctva. Ak ste našim zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme splnili zákonnú povinnosť pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • Marketing – posielanie noviniek. Vaše osobné údaje, email, meno, informácie na čo kliknete v emailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Ak ste našim zákazníkom činíme tak z oprávneného záujmu, nakoľko odôvodnene predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú a to po dobu 600 dní od poslednej objednávky. Pokiaľ ste našim zákazníkom, posielame vám novinky iba na základe vášho súhlasu, po dobu 3 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu vo všetkých našich poslaných emailoch.

Vaše osobné údaje si ponecháme po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, alebo v konkrétnych prípadoch neuvedieme inak.

Cookies

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z akých webových stránok prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webových stránok a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, nakoľko veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné tiež prehliadať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete zakázať na svojom počítači.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky dostupné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Sprístupnenie osobných údajov tretím osobám

K vaším osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia údaje ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailig, FAPI)

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, alebo spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie údajov mimo Európsku úniu

Akékoľvek spracovávanie osobných údajov bude vykonávané na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom emailu uvedeného na stránke www.it-online.sk/kontakt .

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote do 30 dní doložíme aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa vaše osobné údaje zmenia, alebo zbadáte svoje osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovávania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa vykonávame spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovávania. (Napríklad odhlásením z noviniek obmedzujete účel spracovávania pre zasielanie obchodných ponúk).

Právo na prenositeľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – s tým rozdielom, že vám informácie dodáme/pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Na to potrebujeme 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz, alebo takzvané právo byť zabudnutý. Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systému spracovateľov a zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme zaviazaní zákonnou povinnosťou a napríklad musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V takomto prípade zmažeme všetky tie osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať emailom.

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme však veľmi radi ak nás o takomto podozrení budete informovať, aby sme s tým mohli niečo urobiť a v prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania noviniek a obchodných ponúk

Emaily s novinkami, článkami, alebo produktami a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak nie ste náš zákazník, takéto emaily vám zasielame len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete zrušiť odber týchto emailov kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý sa nachádza v každom zaslanom emaily.  

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovávania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov, ktorú nájdete TU>>

So Stanom spolupracujeme zhruba sedem rokov. Sprevádza našu firmu ako dodávateľ IT know-how pre oblasť správy našej internej siete, zálohovania dát, starostlivosti o pracovné stanice, antivírusovej ochrany, kúpy a opráv nášho počítačového hardware a telefónov a príslušenstva.

Stano zvládol nielen zdvojnásobenie veľkosti našej firmy na dnešných 20 ľudí, ale aj komplexné projekty sťahovania firmy, prechod na cloudové riešenie, alebo upgrade firemného kalendára. Stanova odozva na naše podnety a požiadavky je vždy rýchla a doteraz sme nijak výrazne nepocítili to, že pracuje sám.  Ak by sa mala do budúcna jeho firma rozširovať, rád by som aj naďalej spolupracoval osobne so Stanom. Asi najdôležitejšie aspekty, ktoré v súvislosti s ním vnímam, sú dôvera, profesionalita a príjemné vystupovanie.

Róbert Baldovič, Menkyna & Partners Management Consulting s.r.o.

37 skratiek, ktoré vám uľahčia prácu s Windows

Chcete vedieť ako si môžete výrazne uľahčiť prácu s Windows pomocou klávesnice? Stiahnite si ebook ZDARMA "37 návykových skratiek" a presvedčte sa v praxi ako dokážu klávesové skratky zefektívniť prácu.

37 skratiek, ktoré vám uľahčia prácu s Windows

Chcete vedieť ako si môžete výrazne uľahčiť prácu s Windows pomocou klávesnice? Stiahnite si ebook ZDARMA "37 návykových skratiek" a presvedčte sa v praxi ako dokážu klávesové skratky zefektívniť prácu.

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.